Wersja do druku

Opublikowano: 2010-05-31 13:19:46

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zakup i dostawa ciągnika kompaktowego wraz z osprzętem 1)Kosiarka rotacyjna 2)Odśnieżarka wirnikowa

Wynik postepowania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.2 Prawa zamówień publicznych, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup i dostawa „CIĄGNIK KOMPAKTOWY WRAZ Z OSPRZĘTEM”

 

JEDYNYM KRYTERIUM WTBORU OFERTY BYŁA – CENA

 

Za ofertę najkorzystniejszą(najtańszą) została uznana oferta nr 1 złożona przez:

Progress Sp. z o. o.

Al. 3 maja 9

30-062 Kraków

 

Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów

 

 

                         Podpisane umowy nastąpi w terminie o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1

 ustawy-prawo zamówień publicznych tj w dniu 11-05-2010 r.w siedzibie zamawiającego
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2181
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2010-04-27 10:35:12
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2010-04-27 10:39:40
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2010-05-31 13:21:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu