Wersja do druku

Opublikowano: 2010-07-20 14:44:54

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA: Remont drogi gminnej Nr 0073 T Kozubów – Koniecmosty – Korczyn Stary związany z budową chodnika w miejscowości Nieprowice od km 7+473 do km 7+763

Wynik postepowania:
 

Złota dnia 2010-07-19

GPI-III-3140/13/10ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Urząd Gminy w Złotej zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont drogi gminnej Nr 0073T Kozubów-Koniecmosty-Korczyn Stary związany z budową chodnika w miejscowości Nieprowice od km 7+473 do km 7+763”

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA –CENA


Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 7 złożona przez

Z.B.E. „EKOROB” Roboty Ziemno-Drogowe Robert Lewandowski

Miernów 63, 28-425 Złota

Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:


Oferta Nr 1 FHU „BUD-MAR” Marcin Chłond, Celiny 52, 26-020 Chmielnik

60 pkt.

Oferta Nr 2 Firma Remontowo-Budowlana GRANIT Garnek Wiesław , Jarząbki

11, 28-114 Gnojno

74pkt.

Oferta Nr 3 Zakład Budowlano-Remontowy „RENOWA” Jacek Fijałkowski

ul. Batalionów Chłopskich 128, 28-400 Pińczów

75 pkt.

Oferta Nr 4 Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych WOD-GAZ

Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

68 pkt

Oferta Nr 5 Zakład Robót Drogowych „BRUKBUD” Barbara, Włodzimierz Sienkiewicz, ul. Dewońska 13/39, 25-637 Kielce

71 pkt.

Oferta Nr 6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDWOJ” Spółka Jawna J.

Wojas, T. Wojas, ul. Nowowiejska 52, 28-400 Pińczów

89 pkt.

Otrzymują:

1. Z.B.E. „EKOROB” Roboty Ziemno-Drogowe Robert Lewandowski

Miernów 63, 28-425 Złota

2. Firma Remontowo-Budowlana GRANIT Garnek Wiesław

Jarząbki 11, 28-114 Gnojno

3. Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych WOD-GAZ

Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

4. FHU „BUD-MAR” Marcin Chłond, Celiny 52, 26-020 Chmielnik

5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDWOJ” Spółka Jawna

J. Wojas, T. Wojas, ul. Nowowiejska 52, 28-400 Pińczów

6. Zakład Budowlano-Remontowy „RENOWA” Jacek Fijałkowski

ul. Batalionów Chłopskich 128, 28-400 Pińczów

7. Zakład Robót Drogowych „BRUKBUD” Barbara, Włodzimierz

Sienkiewicz, ul. Dewońska 13/39, 25-637 Kielce

Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2008
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2010-06-25 11:37:08
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2010-06-25 11:54:18
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2010-07-09 09:57:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu