Wersja do druku

Opublikowano: 2010-07-20 14:42:54

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
UWAGA NOWE OGŁOSZENIE: Remont drogi gminnej Nr 0073 T Kozubów – Koniecmosty – Korczyn Stary związany z budową chodnika w miejscowości Chroberz od km 4+012 do km 4+586 i od km 4+602 do km 5+023

Wynik postepowania:
 

Złota dnia 2010-07-19


GPI-III-3140/14/10ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Urząd Gminy w Złotej zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont drogi gminnej Nr 0073T Kozubów-Koniecmosty-Korczyn Stary związany z budową chodnika w miejscowości Chroberz od km 4+012 do km 4+586 i od km 4+602 do km 5+023”

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA –CENA


Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDWOJ” Spółka Jawna J.

Wojas, T. Wojas, ul. Nowowiejska 52, 28-400 Pińczów

Oferta ta otrzymała łącznie 90 punktów

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:


Oferta Nr 1 FHU „BUD-MAR” Marcin Chłond, Celiny 52, 26-020 Chmielnik

75 pkt.

Oferta Nr 2 Firma Remontowo-Budowlana GRANIT Garnek Wiesław , Jarząbki

11, 28-114 Gnojno

85 pkt.

Oferta Nr 3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FARMER”

Lesław Piotrowski oś. Sikorskiego 25/7, 28-100 Busko-Zdrój

66 pkt.

Oferta Nr 5 Zakład Robót Drogowych „BRUKBUD” Barbara, Włodzimierz

Sienkiewicz, ul. Dewońska 13/39, 25-637 Kielce

82 pkt.

Oferta Nr 6 Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych WOD-GAZ

Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

80 pkt.

Oferta Nr 7 Zakład Budowlano-Remontowy „RENOWA” Jacek Fijałkowski

ul. Batalionów Chłopskich 128, 28-400 Pińczów

77 pkt.

Otrzymują:

1. . Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDWOJ” Spółka Jawna

J. Wojas, T. Wojas, ul. Nowowiejska 52, 28-400 Pińczów

2. FHU „BUD-MAR” Marcin Chłond, Celiny 52, 26-020 Chmielnik

3. Firma Remontowo-Budowlana GRANIT Garnek Wiesław

Jarząbki 11, 28-114 Gnojno

4. Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych WOD-GAZ

Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „FARMER”

Lesław Piotrowski oś. Sikorskiego 25/7, 28-100 Busko-Zdrój

6. Zakład Budowlano-Remontowy „RENOWA” Jacek Fijałkowski

ul. Batalionów Chłopskich 128, 28-400 Pińczów

7. Zakład Robót Drogowych „BRUKBUD” Barbara, Włodzimierz

Sienkiewicz, ul. Dewońska 13/39, 25-637 Kielce
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2381
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2010-06-25 11:59:25
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2010-06-25 12:24:24
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2010-07-09 09:57:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu