Wersja do druku

Opublikowano: 2010-10-05 10:36:40

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zakup i sukcesywna dostawa Węgla i Eko Groszku do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej

Wynik postepowania:
 

Złota dn. 04.10.2010

GPI-III-3410/GZEASiPS/5/10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Zespół Placówek Oświatowych w Złotej zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i sukcesywna dostawa węgla i Eko Groszku do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej.


JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA –CENA


Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez :Handel Węglem Transport Towarowy

Ryszard Cham Swoszowice 23, 28-506 Czarnocin


Oferta otrzymała łącznie 100 pkt.


Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:


Oferta Nr 1. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe 99,25 pkt

STANPOL-EX”

Elżbieta Pałac, ul. Mickiewicza 20/84

41-400 MysłowicePodpisanie umowy nastąpi w terminie o którym mowa w art. 94 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych tj. po upływie pięciu dni od czasu otrzymanego przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia


Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe

STANPOL-EX”

Elżbieta Pałac, 41-400 Mysłowice,

ul. Mickiewicza 20/84


2. Handel Węglem Transport Towarowy

Ryszard Cham Swoszowice 23, 28-506 Czarnocin

Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2321
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2010-09-20 13:06:17
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2010-09-20 14:45:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu