Wersja do druku

Opublikowano: 2012-01-09 09:23:01

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych w roku 2012.

Wynik postepowania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Gminny Zespół

Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej zawiadamia, iż w sprawie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO DO AUTOBUSÓW SZKOLNYCH W 2012 ROKU

JEDNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA - CENA

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez :

P.P.H.U."STODOŁA” Piotr Bryła
Sokolina 5, 28-506 Czarnocin
Stacja Paliw
Niegosławice 3, 28- 425 Złota

Oferta otrzymała łącznie 100 pkt.

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów :


Oferta Nr 2.

STACJA PALIW s.c. - otrzymała łącznie 98 pkt
A. Filosek, B. Filosek
28-425 Złota, Nr 221
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1734
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2011-12-28 10:15:26
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2011-12-28 10:16:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu