Wersja do druku

Opublikowano: 2012-10-11 14:33:57

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Miernowie w sezonie grzewczym 2012/2013

Wynik postepowania:
ZAMAWIAJĄCY: Złota 11.10.2012 r.

Szkoła Podstawowa w Miernowie
Miernów 85
28-425 Złota
GZEASiPS-3410/01/12

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Przedmiot przetargu:

Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Miernowie w sezonie grzewczym 2012/2013

1) Miał węglowy  - 100 t.Wynik postępowania:

Szkoła Podstawowa w Miernowie, Miernów 85, 28-425 Złota informuje, że w dniu 11.10.2012 r. o godzinie 1150 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Miernowie w sezonie grzewczym 2012/2013

W prowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. Z 2010r. Nr113,poz.759 ze zm.) Na podstawie art. 94 ust 3 Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. Z 2010r. Nr113,poz.759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:


Oferta

Nr.

Wykonawca

Cena brutto oferty w złotych

Ilość przyznanych punktów w kryterium najniższa cena

1.

GWN Sp z o. o . ,

ul. Bogumińska 77c

44-351 Turza Śląska

51 537,00

  1. (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 00/100)

100,00 pkt.

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia jednocześnie, że nie odrzucił oferty żadnego Wykonawcy.

Na podstawie art. 92 ust 1 pkt 3 – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia jednocześnie, że nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

Podpisanie umowy nastąpi 18 października 2012 r w siedzibie Zamawiającego tj. w terminie o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3 – Prawo Zamówień Publicznych.

Prosimy o kontakt w celu potwierdzenia przybycia i ustalenia godziny podpisania umowy.

Pozostali oferenci uzyskali następującą punktację:

Oferta Nr 2. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „EDEL „ Prandocin , 32-090 Słomniki- - 97,67 pkt

Oferta Nr 4. Przedsiębiorstwo Transportowo- Handlowe „IMAGE” ,ul. Dojazdowa 53, 43-186 Orzesze- Gardawice- 95,88 pkt

Oferta Nr 5. Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „STANBARTEX” ul. Mickiewicza 20/84, 41-400 Mysłowice- 90,50 pkt

Oferta Nr 3. Handel Towarowy Transport Towarowy Ryszard Cham,Swoszowice 13,  28-506 Czarnocin- 87,35 pkt

Wyk. W 4 egz.
Egz. Nr. -Wykonawca
Egz. Nr. - pozostali oferenci
Egz. Nr. - strona internetowa
Egz. Nr. - tablica ogłoszeń
Egz. Nr – a/a
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1542
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2012-10-02 14:45:40
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2012-10-02 14:50:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu