Wersja do druku

Opublikowano: 2012-10-11 14:30:36

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
- Zakup i sukcesywna dostawa Węgla i Eko Groszku do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej w sezonie grzewczym 2012/2013

Wynik postepowania:
ZAMAWIAJĄCY:                                                              Złota 11.10.2012r.
Zespół Placówek Oświatowych w Złotej
ul. Parkowa 4; 28-425 Złota
GZEASiPS-3410/03/12


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Przedmiot przetargu:

Zakup i sukcesywna dostawa węgla orzech oraz eko-groszku do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej w sezonie grzewczym 2012/2013

1. Węgiel kamienny orzech – 13 t
2. EKO GROSZEK - 230 t.

Wynik postępowania:
Zespół Placówek Oświatowych w Złotej, ul. Parkowa 4, 28-425 Złota informuje, że w dniu 11.10.2012 r. o godzinie 1110 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczoneg na: Zakup i sukcesywna dostawa węgla orzech oraz eko-groszku do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej w sezonie grzewczym 2012/2013

W prowadzonym postępowaniu złożono 6 ofert. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. Z 2010r. Nr113,poz.759 ze zm.) Na podstawie art. 94 ust 3 Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. Z 2010r. Nr113,poz.759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:


Oferta

Nr.

Wykonawca

Cena brutto oferty w złotych

Ilość przyznanych punktów w kreterium najniższa cena

2.

GWN Sp z o. o., ul. Bogumińska 77c

44-351 Turza Śląska

156 842,22

(słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysiący osiemset czterdzieści dwa złote 22/100)

100,00 pkt.

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia jednocześnie, że nie odrzucił oferty żadnego Wykonawcy.

Na podstawie art. 92 ust 1 pkt 3 – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia jednocześnie, że nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

Podpisanie umowy nastąpi 18 pażdziernika 2012 r w siedzibie Zamawiającego tj. w terminie o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3 – Prawo Zamówień Publicznych.

Prosimy o kontakt w celu potwierdzenia przybycia i ustalenia godziny podpisania umowy.

Pozostali oferenci uzyskali punktację:

Oferta Nr 6. Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe "IMAGE" ul. Dojazdowa 53, 43-186 Orzesze-Gardawice - 92,83 pkt

Oferta Nr 1. „KARBONEX” Sp z o. o. , ul. Kolejowa 39A, 26-065 Piekoszów - 92,33 pkt

Oferta Nr 3. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „STANBARTEX” ul. Mickiewicza 20/84, 41-400 Mysłowice - 88,68 pkt

Oferta Nr 4. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowo „EDEL”,Prandocin ,32-090 Słomniki- 82,92 pkt

Oferta Nr 5. Handel Węglem Transport Towarowy Ryszard Cham Swoszowice 23, 28-506 Czarnocin-- 81,54 pkt

Wyk. W 5 egz.

Egz. Nr. 1-Wykonawca
Egz. Nr. 2 - strona internetowa
Egz. Nr.3 - tablica ogłoszeń
Egz. Nr 4 - oferenci
Egz. Nr 5 – a/a
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2007
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2012-10-02 14:48:37
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2012-10-02 14:50:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu