Wersja do druku

Opublikowano: 2012-11-14 11:13:57

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprowice – - Rudawa od km 1+336 do km 1+926 długości 590 m

Wynik postepowania:

Znak GPI-III.2710/13/12                                                                                         Złota dnia 2012-11-14

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/

WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

 

 

I.                   Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

      publicznych, ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu

      w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprowice –- Rudawa

od km 1+336 do km 1+926  długości 590 m

 

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA – CENA

 

Za ofertę najkorzystniejszą (oferta z najniższą ceną) spełniającą wszystkie warunki przetargu została uznana  OFERTA NR  2  złożona przez:

 

CEWAP Sp. z o. o. Celiny 26-020 Chmielnik

 

Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów

 

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

 

Oferta nr 1.  P.P.U. „SZAR-BUD” S. C.  Sarbia Zwierzyniecka 107,  28-530 Skalbmierz    -  95,41  pkt.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1818
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2012-10-31 07:20:59
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2012-10-31 07:34:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu