Wersja do druku

Opublikowano: 2012-12-20 13:49:25

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Bankowa obsługa budżetu Gminy Złota oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Wynik postepowania:

                                                                                                                                  Złota dnia 2012-12-20

 

Znak GPI-III.2710/15/12

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/

WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA)*

 

 

I.                   Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

      publicznych, ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu

      w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„Bankowa obsługa budżetu Gminy Złota oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2016 roku

 

 

Za ofertę najkorzystniejszą (oferta z najwyższą ilością punktów) spełniającą wszystkie warunki przetargu została uznana  OFERTA NR  1  złożona przez:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena  

(pkt)

Oprocentowanie rachunku

(pkt)

Oprocentowanie

 lokat

(pkt)

Oprocentowanie kredytu

(pkt)

Suma punktów

1

Bank Spółdzielczy w Pińczowie

ul. Plac Wolności 21

28-400 Pińczów

60

10

10

20

100

 

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

Oprocentowanie rachunku

Oprocentowanie

 lokat

Oprocentowanie kredytu

Suma punktów

-

-

-

-

-

-

-
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1979
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2012-12-13 08:40:23
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2012-12-13 08:47:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu