Wersja do druku

Opublikowano: 2013-03-20 15:25:56

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa drogi gminnej Nr 402014T Miernów - (Wegeszke) na dł. 904 mb. od km 0+148 do km 1+052

Wynik postepowania:

Znak GPI-III.2710/3/13                                                        Złota dnia 2013-03-19

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/

WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

 

 

I.                   Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

      publicznych, ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu

      w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 402014T Miernów  – „Wegeszke” na dł. 904 mb.

                                                 od km 0+148 do km 1+052

 

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA – CENA

 

Za ofertę najkorzystniejszą (oferta z najniższą ceną) spełniającą wszystkie warunki przetargu została uznana  OFERTA NR 2  złożona przez:

 

Firma Transportowo Sprzętowa  „HOS-BUD”  Hosoniak Stanisław

                         Mierzwin 59, 28-313 Imielno

 

Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów

 

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

 

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe„  SZAR-BUD” s. c.

Szarbia Zwierzyniecka 107,   28-530 Skalbmierz

77,65 pkt

3.

Mota-Engil Central Europe S. A. 

ul. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów

72,45 pkt

4.

CEWAP Sp. z o. o.   Celiny

26-020 Chmielnik

91,90 pkt

5.

1. Usługi Koparko Ładowarką Transport Drogowy  Marcin Piotrowski

     Badrzychowice 71,  28-136 Nowy Korczyn

2. P.P.U.H  „FARMER” Lesław Piotrowski

    Os. Sikorskiego 25/7, 28-100 Busko - Zdrój

57,89 pkt

6.

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”  Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93,  28-300 Jędrzejów

98,26 pkt

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1849
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-03-05 12:47:52
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-03-05 12:52:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu