Wersja do druku

Opublikowano: 2013-05-23 13:25:44

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Złota

Wynik postepowania:

Znak GPI-III.2710/7/13                                                                                 Złota dnia 2013-05- 23

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

I.                   Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

      publicznych, ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu

      w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

          Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

           zamieszkałych na terenie Gminy Złota

 

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA – CENA

 

Za ofertę najkorzystniejszą (oferta z najniższą ceną) spełniającą wszystkie warunki przetargu została uznana  OFERTA NR 3  złożona przez:

 

P.P.H.U. „TAMAX”   Tadeusz Cieślak

ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów

 

Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów

 

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

                                                              

1

EKOM Maciejczyk Sp. J , ul. Paderewskiego 18

25-004 Kielce

67,61

2.

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.

ul. Barska 12,   31-307 Kraków

81,60
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1907
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-05-07 18:59:25
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-05-07 19:01:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu