Wersja do druku

Opublikowano: 2013-06-03 10:40:42

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa drogi dojazdowej w m. Stawiszyce dł. 525 mb

Wynik postepowania:

Znak GPI-III.2710/8/13                                                                                          Złota dnia 2013-06-03

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/

WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

 

 

I.                   Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

      publicznych, ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu

      w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Przebudowa drogi dojazdowej w m. Stawiszyce od km 0+000 do km 0+525 dł. 525 mb

 

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA – CENA

 

Za ofertę najkorzystniejszą (oferta z najniższą ceną) spełniającą wszystkie warunki przetargu została uznana  OFERTA NR 2  złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe„  SZAR-BUD” s. c. Szarbia Zwierzyniecka 107,   28-530 Skalbmierz

 

Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów

 

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

 

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp z o. o.

ul. Racławicka 41B,  32-200 Miechów

94,50 pkt

     
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1588
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-05-16 12:05:09
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-05-16 12:11:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu