Wersja do druku

Opublikowano: 2013-08-02 12:35:19

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa drogi gminnej Nr 402026 Chroberz ul. Parkowa od km 0+000 do km 0+317 długości 317 mb

Wynik postepowania:

Znak GPI-III.2710/9/13                                                                                                    Złota dnia 2013-08-01

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/

WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

 

 

I.                   Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

      publicznych, ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu

      w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 402026 Chroberz ul. Parkowa

od km 0+000 do km 0+317 dł. 317 mb

 

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA – CENA

 

Za ofertę najkorzystniejszą (oferta z najniższą ceną) spełniającą wszystkie warunki przetargu została uznana  OFERTA NR 3  złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Karol Cieśla

Chybice 77, 27-225 Pawłów

 

Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów

 

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

 

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe

„SZAR-BUD” s. c.

Szarbia Zwierzyniecka 107,

28-530 Skalbmierz

76,22 pkt.

2.

Anna Kwiatkowska

KWIAT – KOP Budownictwo Roboty Ziemne

ul. C. K. Norwida 2, 28-100 Busko Zdrój

78,98 pkt.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1588
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-07-15 13:28:08
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-07-15 15:25:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu