Wersja do druku

Opublikowano: 2013-08-02 12:34:43

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa drogi gminnej Nr 402023T Nieprowice ul. Orzechowa od km 0+000 do km 0+560 długości 560 m

Wynik postepowania:

Znak GPI-III.2710/10/13                                                                                        Złota dnia 2013-08-01

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/

WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

 

 

I. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

      publicznych, ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu

      w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 402023T Nieprowice  ul. Orzechowa od km 0+000 do km 0+560 dł 560 m

 

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA – CENA

 

Za ofertę najkorzystniejszą (oferta z najniższą ceną) spełniającą wszystkie warunki przetargu została uznana  OFERTA NR 6  złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Karol Cieśla

Chybice 77, 27-225 Pawłów

 

Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów

 

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

 

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe

„SZAR-BUD” s. c.

Szarbia Zwierzyniecka 107,  28-530 Skalbmierz

86,59 pkt

2.

Zakład Budowlano Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana ul. Zakładowa 17

26-052 Nowiny

97,77 pkt.

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM – PIASECZNO”

Marian Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44

94,21 pkt.

4.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych  Sp. z o. o.

ul. Racławicka 41 B, 32-200 Miechów

92,12 pkt.

5.

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”  Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93,  28-300 Jędrzejów

97,39 pkt.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1793
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-07-15 13:54:45
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-07-15 15:30:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu