Wersja do druku

Opublikowano: 2013-08-21 10:19:26

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przygotowanie i realizację zajęć pozalekcyjnych oraz dostawę materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych w gminie Złota w ramach projektu systemowego PO KL 9.1.2 pn.: /Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Złota/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wynik postepowania:

Znak GPI-III.2710/13/13                                                                                        Złota dnia 2013-08-20

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/

WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

 

 

I. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

      publicznych, ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu

      w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Przygotowanie i realizację zajęć pozalekcyjnych oraz dostawę materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych w gminie Złota w ramach projektu systemowego PO KL 9.1.2

 pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Złota” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Za ofertę najkorzystniejszą spełniającą wszystkie warunki przetargu została uznana  OFERTA NR 1  złożona przez:

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

Jakub Michałowski

ul. Przełęcz 51,  60-115 Poznań

 

Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów

 

 

l.p.

Nazwa (firma) i adres siedziby

Kryterium

CENA

(ilość punktów)

Kryterium DOŚWIADCZENIE

(ilość punktów)

SUMA PUNKTÓW

1.

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

Jakub Michałowski

ul. Przełęcz 51,  60-115 Poznań

60

40

100

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1381
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-08-12 10:14:33
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-08-12 10:18:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu