Wersja do druku

Opublikowano: 2013-10-15 11:39:43

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Chrobrzu w sezonie grzewczym 2013/2014

Wynik postepowania:

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                             Złota, dn. 15.10.2013r.

Szkoła Podstawowa w Chrobrzu

ul. Chrobrego 22

28-425 Chroberz

GZEASiPS-ZP/04/2013

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Przedmiot  przetargu:

 Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej  w Chrobrzu w sezonie grzewczym 2013/2014

1)  Węgiel  kamienny orzech     -   4t.

2) Węgiel kamienny kostka       -  15t

3)  Miał węglowy                        -  100 t.

 

 

Wynik postępowania:

 

            Szkoła Podstawowa w Chrobrzu, ul. Chrobrego 22, 28-425 Chroberz informuje, że w dniu 14.10.2013 r. o godzinie 1010 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej  w Chrobrzu w sezonie grzewczym 2013/2014.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,  (Dz.U. Z 2013r., poz. 907 i 984 i 1047 ze zm.) .Na podstawie art. 94 ust 3 Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. Z 2013r., poz. 907 i 984 i 1047 ze zm.). Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 

Oferta

Nr.

Wykonawca

Ilość przyznanych punktów w kryterium najniższa cena

1.

EUROKOMERS Sp z o. o.

ul. Bogumińska 77 c

44-351 Turza Śląska

100 pkt.

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia jednocześnie, że nie odrzucił oferty żadnego Wykonawcy.

 

Na podstawie art. 92 ust 1 pkt 3 – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia jednocześnie, że nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

 

Podpisanie umowy nastąpi 21 października 2013 r w siedzibie Zamawiającego tj. w terminie

o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3 – Prawo Zamówień Publicznych.

Prosimy o kontakt w celu potwierdzenia przybycia i ustalenia godziny podpisania umowy.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1719
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-10-04 11:36:31
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-10-04 11:43:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu