Wersja do druku

Opublikowano: 2014-02-17 09:16:23

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Miernowie w sezonie grzewczym 2013/2014

Wynik postepowania:
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Miernowie w sezonie grzewczym 2013/2014

Wynik postępowania:
ZAMAWIAJĄCY:
Złota, dn. 15.10.2013r.
Szkoła Podstawowa w Miernowie
Miernów 85
28-425 Złota

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Przedmiot przetargu:Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Miernowie w sezonie grzewczym 2013/2014 Miał węglowy II A - 90 t

o parametrach:
Wartość nie mniej niż - 26 000 KJ/kg
Zawartość popiołu –15-20 %
Zawartość siarki – nie więcej niż 0,6 %
Wilgotność – nie więcej niż - 10%
Granulacja – 20-0 mm
Spiekalność -niska
CPV- 09.11.00.00-3

Wynik postępowania:
Szkoła Podstawowa w Miernowie, Miernów 85, 28-425 Złota informuje, że do dnia 14.10.2013 r. do godziny 1000 nie wpłynęła żadna oferta postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:Zakup i sukcesywna dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Miernowie w sezonie grzewczym 2013/2014.

W związku że drugi raz w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie wpłynęła żadna oferta na postawie Art.93.ust.1.pkt.1.ustawy Prawo Zamówień Publicznych prowadzone postępowanie unieważnia się.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1603
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-10-04 11:40:06
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-10-04 11:43:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu