Wersja do druku

Opublikowano: 2013-12-20 11:53:20

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Udzielenie kredytu w wysokości 1.332.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Złota w 2013 roku

Wynik postepowania:

Znak GPI-III.2710/14/13                                                                                        Złota dnia 2013-12-20

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/

WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA
 

I. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

      publicznych, ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Udzielenie kredytu w wysokości

1.332.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Złota w 2013 roku

Za ofertę najkorzystniejszą spełniającą wszystkie warunki przetargu została uznana  OFERTA NR 2  złożona przez:

Bank Spółdzielczy w Pińczowie
ul. Plac Wolności 21

28-400 Pińczów

Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

  Uzyskane punkty

1

GETING NOBLE BANK S. A.

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

91,94

3.

Bank Spółdzielczy w Połańcu

ul. Żapniowska 3

28-230 Połaniec

88,83
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1721
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-12-12 13:30:49
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-12-12 13:53:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu