Wersja do druku

Opublikowano: 2014-03-17 08:56:33

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa drogi gminnej Nr 402017T Pełczyska - Zagość na dł. 521 mb. od km 0+000 do km 0+521

Wynik postepowania:

Znak GPI-III.2710/5/14                                                               Złota dnia 2014-03-14

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/

WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

I. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, publicznych  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 402017 T Pełczyska - Zagość na dł. 521 mb.
od km 0+000 do km 0+521

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA – CENA

Za ofertę najkorzystniejszą (oferta z najniższą ceną) spełniającą wszystkie warunki przetargu została uznana  OFERTA NR 7  złożona przez:

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”  Henryk Wojda
ul. Głowackiego 93,  28-300 Jędrzejów

Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów 

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Punkty

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych  Sp. z o. o.

ul. Racławicka 41 B, 32-200 Miechów

91,45

2.

P.U.H. „DOMAX”  Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8,  42-283 Boronów

79,06

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „SZAR-BUD” s. c.

Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz

79,88

4.

Zakład Budowlanio Drogowy „DUKT”  Artur Piwowar

Wola Murowana ul. Zakładowa 17,  26-052 Nowiny

96,83

5.

Usługi Koparko- Ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski

P.P.U.H. „FARMER” Lesław Piotrowski

Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn

82,46

6.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  „DROKAM-PIASECZNO”

Marian Wojtas,  27-670 Łoniów, Piaseczno 44

96,07
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1397
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2014-02-24 14:03:20
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2014-02-24 14:09:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu