Wersja do druku

Opublikowano: 2014-03-17 09:00:41

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa drogi gminnej Nr 402012T Kostrzeszyn - Odrzywół na dł. 490 mb od km 0+014 do km 0+504

Wynik postepowania:

Znak GPI-III.2710/6/14                                                           Złota dnia 2014-03-14 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/

WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

I. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, publicznych  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  zmianami) zawiadamiam,  że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 402012T Kostrzeszyn - Odrzywół
na dł. 490 mb  od km 0+014    do km 0+504

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA – CENA

Za ofertę najkorzystniejszą (oferta z najniższą ceną) spełniającą wszystkie warunki przetargu została uznana  OFERTA NR 7  złożona przez:

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”  Henryk Wojda
ul. Głowackiego 93,  28-300 Jędrzejów
 

Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów 

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Punkty

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych  Sp. z o. o.

ul. Racławicka 41 B, 32-200 Miechów

89,52

2.

P.U.H. „DOMAX”  Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8,  42-283 Boronów

78,89

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „SZAR-BUD” s. c.

Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz

77,35

4.

Zakład Budowlanio Drogowy „DUKT”  Artur Piwowar

Wola Murowana ul. Zakładowa 17,  26-052 Nowiny

95,35

5.

Usługi Koparko- Ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski

P.P.U.H. „FARMER” Lesław Piotrowski

Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn

81,75

6.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  „DROKAM-PIASECZNO”

Marian Wojtas,  27-670 Łoniów, Piaseczno 44

95,34

8.

STRABAG Sp. Z o. o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Oddział w Kielcach Kajetanów 117, 26-050 Zagnańsk

72,74
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1569
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2014-02-24 14:13:25
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2014-02-24 14:25:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu