Wersja do druku

Opublikowano: 2014-03-17 09:07:31

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa drogi gminnej Nr 402006T Nieprowice - Zagość - wymiana nawierzchni mostu

Wynik postepowania:

Znak GPI-III.2710/8/14                             Złota dnia 2014-03-14


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/

WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

I. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, publicznych  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  zmianami) zawiadamiam,  że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

                Przebudowa drogi gminnej Nr 402006T Nieprowice – Zagość
- wymiana nawierzchni mostu

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA – CENA

Za ofertę najkorzystniejszą (oferta z najniższą ceną) spełniającą wszystkie warunki przetargu została uznana  OFERTA NR 1  złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „SZAR-BUD” s. c.
Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz

Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Punkty

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „BIONATURA”

Piotr Rosół

ul. Kielecka 69, 28-300 Jędrzejów

58,96
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1627
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2014-02-25 14:05:47
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2014-02-25 14:16:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu