Wersja do druku

Opublikowano: 2015-04-14 08:48:58

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Złota: Przebudowa drogi gminnej Nr 402004 Pasieka - Źródła dł. 277 mb. od km 1+533 do km 1+810

Wynik postepowania:

Znak GPI-III.2710/4/15                                                                                          Złota dnia 2015-04-09

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/

WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

 

I. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

   publicznych  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu

    w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na:

 

Przebudowa drogi gminnej  Nr 402004 Pasieka – Źródła dł. 277 mb. 

od km 1+533 do km 1+810

 

Za ofertę najkorzystniejszą spełniającą wszystkie warunki przetargu została uznana 

OFERTA NR 3  złożona przez:

 

Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość punktów

w kryterium CENA

Ilość punktów

w kryterium

OKRES RĘKOJMI

SUMA

PUNKTÓW

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

„SZAR-BUD” S. C.

Szarbia Zwierzyniecka 107,   28-530 Skalbmierz

90,00

6,00

96,00

 

 Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

 

Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość punktów

w kryterium CENA

Ilość punktów

w kryterium

OKRES RĘKOJMI

SUMA

PUNKTÓW

1.

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”

Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93,  28-300 Jędrzejów

71,10

10,00

81,10

2.

P.H.U. „VERO” Ewelina Wodecka

Chrzanów 55,   28-133 Pacanów

77,40

10,00

87,40

4.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Jędrzejowie

ul. Przypkowskiego 28 A, 28-300 Jędrzejów

72,00

6,00

78,00

5.

Anna Kwiatkowska

KWIAT–KOP BUDOWNICTWO ROBOTY ZIEMNE

ul. C. K. Norwida 2, 28-100 Busko-Zdrój

54,90

10,00

64,90
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2500
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2015-03-19 14:05:05
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2015-03-19 14:24:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu