Wersja do druku

Opublikowano: 2015-04-14 08:48:11

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Złota: Przebudowa drogi gminnej Nr 402010 T Złota - łącznik dł. 920 mb. od km 0+000 do km 0+920

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wynik postepowania:

 

Znak GPI-III.2710/3/15                                                                                          Złota dnia 2015-04-09

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/

WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA

 

I. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

   publicznych  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze  zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu

    w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na:

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 402010 T Złota – łącznik dł. 920 mb.    

 od km 0+000 do km 0+920

 

Za ofertę najkorzystniejszą spełniającą wszystkie warunki przetargu została uznana 

OFERTA NR 1  złożona przez:

 

Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość punktów

w kryterium CENA

Ilość punktów

w kryterium

OKRES RĘKOJMI

SUMA

PUNKTÓW

1.

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

90,00

8,00

98,00

 

 Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

 

Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość punktów

w kryterium CENA

Ilość punktów

w kryterium

OKRES RĘKOJMI

SUMA

PUNKTÓW

2.

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”

Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93,  28-300 Jędrzejów

87,30

10,00

97,30

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

„SZAR-BUD” S. C.

Szarbia Zwierzyniecka 107,   28-530 Skalbmierz

71.10

6,00

77,10

4.

Anna Kwiatkowska

KWIAT–KOP BUDOWNICTWO ROBOTY ZIEMNE

ul. C. K. Norwida 2, 28-100 Busko-Zdrój

64,80

10,00

74,80
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1186
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2015-03-19 14:17:12
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2015-03-19 14:25:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu