Wersja do druku

Opublikowano: 2017-02-03 10:06:18

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Wynik postepowania:

Informacja

o wyniku przetargu   

         Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ), podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota położonej w Nieprowicach, gm. Złota.

W dniu 1 lutego 2017 r. został przeprowadzony w Urzędzie Gminy Złota  po raz  pierwszy ustny  nieograniczony przetarg  na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z  działki gruntu nr 273 o pow. 0,49 ha, położonej w Nieprowicach, dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie prowadzona jest księga wieczysta Kw. KI1P/00019232/2.

         Na przetarg zostało wpłacone 1 wadium. Do  w przetargu zgłosili  się tylko Adam i Sylwia małż. Safian, którzy  wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do przetargu.

         Cena wywoławcza wymienionej nieruchomości ustalona została w wysokości 6000,00 zł. W wyniku przetargu osiągnięto najwyższą cenę w wysokości 6100,00 zł .

         Nabywcą działki gruntu nr 273, położonej w Niegosławicach zostali Państwo  Adam i Sylwia Safian. 

         Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Złota na okres 7 dni, to jest od dnia 03.02.2017 r. do dnia 10.02.2017 r.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1110
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2016-12-30 09:03:47
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2016-12-30 09:04:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu