Wersja do druku

Opublikowano: 2017-11-27 11:37:01

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Wynik postepowania:

                                      Złota, 27.11.2017

Informacja

o wyniku przetargu   

         Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ), podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota położonej w Stawiszycach, gm. Złota.

W dniu 27 listopada 2017 r. został przeprowadzony w Urzędzie Gminy Złota  po raz  pierwszy ustny  nieograniczony przetarg  na dzierżawę zabudowanej nieruchomości składającej się z  działki gruntu nr działki gruntu nr 365/3 o powierzchni 0,22 ha w Stawiszycach zabudowana szopo garażem, dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie założona jest księga wieczysta KW  KI1P/00020699/3.

         Na przetarg zostało wpłacone 1 wadium. Do  w przetargu zgłosił się tylko Robert Lewandowski, prowadzący działalność pn.,,ZBE EKOROB Roboty Ziemno-Drogowe’’ NIP 6621249319, który  wpłacił prawidłowo wadium i został dopuszczony do przetargu.

         Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wymienionej nieruchomości ustalona została w wysokości 300,00 zł/ miesięcznie + 23% VAT. W wyniku przetargu osiągnięto najwyższą cenę w wysokości 310,00 zł .

         Dzierżawcą działki gruntu nr 365/3 o powierzchni 0,22 ha w Stawiszycach zabudowana szopo garażem został Pan   Robert Lewandowski prowadzący działalność pn.,,ZBE EKOROB Roboty Ziemno-Drogowe’’ NIP 6621249319.

         Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Złota na okres 7 dni, to jest od dnia 27.11.2017 r. do dnia 04.12.2017 r. oraz na stronie internetowej urzędu.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 910
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2017-10-26 13:35:52
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2017-10-26 13:36:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu