Wersja do druku

Opublikowano: 2018-07-11 09:32:54

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych

Informacja o otwarciu ofert

Wynik postepowania:Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 522
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2018-06-28 17:57:50
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2018-06-28 18:01:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu