Wersja do druku

Opublikowano: 2009-05-04 13:17:24

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont drogi gminnej Chroberz do cmentarza od km 0+000 do km 0+680 długości 680 mb.CPV - 45000000-7, 45233142-6

Wynik postepowania:
Złota dnia 2009-04-30 Znak GPI-III-3410/4/08 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) Gmina Złota zawiadamia że, ze względu na wystąpienie okoliczności o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt. 4 to jest „cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia” UNIEWAŻNIA postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na „ Remont drogi gminnej Chroberz do cmentarza od km 0+000 do km 0+680 długości 680 mb. Złożona przez PRID Miechów Sp. z o. o..oferta przewyższa kwotę jaką zamawiający zapewnił na pokrycie kosztów związanych z realizacją zamówienia co nakazuje unieważnienie postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2055
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2009-04-09 14:42:02
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-04-09 14:42:02
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2009-05-04 13:17:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu