Wersja do druku

Opublikowano: 2009-05-04 13:20:41

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
1. ZADANIE Nr. 1. Remont zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej i Ośrodku Zdrowia w Chrobrzu CPV - 45233140-2, 45233142-6 2. ZADANIE Nr .2. Remont placu postojowego obok sklepu w Złotej (Centrum Ogrodnicze) CPV - 45233140-2, 45233142-6

Wynik postepowania:
Zadania 1. Złota dnia 2009-04-30 Znak GPI-III-3410/5/08 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) Gmina Złota zawiadamia że, ze względu na wystąpienie okoliczności o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt. 4 to jest „cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia” UNIEWAŻNIA postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na „ Remont zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej i Ośrodku Zdrowia w Chrobrzu Złożona przez PRID Miechów Sp. z o. o.. oferta przewyższa kwotę jaką zamawiający zapewnił na pokrycie kosztów związanych z realizacją zamówienia co nakazuje unieważnienie postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zadanie 2 Złota dnia 2009-04-30 Znak GPI-III-3410/6/08 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) Gmina Złota zawiadamia że, ze względu na wystąpienie okoliczności o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt. 4 to jest „cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia” UNIEWAŻNIA postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na „ Remont placu postojowego obok sklepu w Złotej (Centrum Ogrodnicze) Złożona przez PRID Miechów Sp. z o. o.. oferta przewyższa kwotę jaką zamawiający zapewnił na pokrycie kosztów związanych z realizacją zamówienia co nakazuje unieważnienie postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2035
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2009-04-09 14:52:10
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-04-09 14:52:10
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2009-05-04 13:20:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu