Wersja do druku

Opublikowano: 2009-05-04 13:22:48

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa drogi dojazdowej do OSP w m.Pełczyska CPV - 45233140-2, 45233142-6

Wynik postepowania:
Złota dnia 2009-04-30 GPI-III-3410/8/08 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Urząd Gminy w Złotej zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi dojazdowej do OSP w m. Pełczyska JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA –CENA Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez : Oferta Nr 1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych Spółka z o. o. ul. Racławicka 41 b, 32-200 Miechów 100 pkt.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2113
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2009-04-09 15:06:25
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-04-09 15:06:25
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2009-05-04 13:22:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu