Wersja do druku

Opublikowano: 2009-06-24 09:06:33

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont drogi gminnej Stawiszyce „Kolonie” od km 0+740 do km 1+445 dł. 705 mb. - wykonanie nawierzchni bitumicznej

Wynik postepowania:

Złota dnia 2009-06-22

                                                                   

GPI-III-3410/13a/09

 

 

 

                          ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie  art. 92 ust.1  Prawa zamówień publicznych, Urząd Gminy w Złotej  zawiadamia,    w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi gminnej Stawiszyce „Kolonie” od km 0+740 do km 1+445 

 

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA –CENA

 

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez :

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „SZAR-BUD”

Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

 

                                        Oferta otrzymała łącznie 100  pkt.

 

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

 

Oferta Nr 1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych Spółka z o. o. 

                      ul. Racławicka 41 b,   32-200 Miechów

                                        68,77 pkt.

 

Oferta Nr 2;  POLDIM Jakubowice Sp. z o. o.

                      32-100 Proszowice Jakubowice 7

                                         60,98 pkt

 

Oferta Nr 3:    CEWAP  Sp. z o. o.

                       Celiny , 26-020 Chmielnik

                                         67,66  pkt


PONOWNY WYBÓR OFERTY

 

Złota dnia 2009-07-09

                                                                   

GPI-III-3410/13a/09

 

 

 

                          ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

W związku z wystąpieniem okoliczności o których mowa w art. 94 ust 2. ustawy Prawo zamówien publicznych tj. „wykonawca którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy……”  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „SZAR-BUD” Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz odmówiła podpisania umowy,  dokonano ponownego wyboru ofert spośród pozostałych ofert.

Na podstawie  art. 92 ust.1  Prawa zamówień publicznych, Urząd Gminy w Złotej  zawiadamia,    w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont drogi gminnej Stawiszyce „Kolonie” od km 0+740 do km 1+445  dokonano ponownego wyboru

 

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA –CENA

 

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez :

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych Spółka z o. o.

ul. Racławicka 41 b,   32-200 Miechów

 

                                        Oferta otrzymała łącznie 68,77  pkt.

 

Oferta z najniższą ceną.

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

 

Oferta Nr 1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych Spółka z o. o. 

                      ul. Racławicka 41 b,   32-200 Miechów

                                        68,77 pkt.

 

Oferta Nr 2;  POLDIM Jakubowice Sp. z o. o.

                      32-100 Proszowice Jakubowice 7

                                         60,98 pkt

 

Oferta Nr 3:    CEWAP  Sp. z o. o.

                       Celiny , 26-020 Chmielnik

                                         67,66  pkt
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2001
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2009-05-26 12:48:34
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-05-26 13:01:19
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2009-06-18 09:07:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu