Wersja do druku

Opublikowano: 2009-06-24 09:07:37

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
„Przebudowa drogi w miejscowości Pełczyska od km 0+000 do km 1+084"

Wynik postepowania:

Złota dnia 2009-06-22

                                                                   

GPI-III-3410/14/09

 

 

 

                          ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie  art. 92 ust.1  Prawa zamówień publicznych, Urząd Gminy w Złotej  zawiadamia,    w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi w miejscowości Pełczyska od km 0+000 do km 1+084 

 

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA –CENA

 

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez :

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „SZAR-BUD”

Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

 

                                        Oferta otrzymała łącznie 100  pkt.

 

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

 

Oferta Nr 1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych Spółka z o. o. 

                      ul. Racławicka 41 b,   32-200 Miechów

                                        98,05 pkt.

 

Oferta Nr 2;  POLDIM Jakubowice Sp. z o. o.

                      32-100 Proszowice Jakubowice 7

                                    99,40 pkt

 

Oferta Nr 3:    CEWAP  Sp. z o. o.

                       Celiny , 26-020 Chmielnik

                                   97,14 pkt
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1967
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2009-05-29 07:50:08
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-05-29 07:59:06
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2009-06-18 09:07:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu