Wersja do druku

Opublikowano: 2009-06-24 09:08:27

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa drogi gminnej Nieprowice – Rudawa – Korce od km 0+000 do km 0+172 i od km 1+399 do km 2+239

Wynik postepowania:

Złota dnia 2009-06-22

                                                                   

GPI-III-3410/15/09

 

 

 

                          ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie  art. 92 ust.1  Prawa zamówień publicznych, Urząd Gminy w Złotej  zawiadamia,    w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej Nieprowice – Rudawa - Korce od km 0+000 do km 0+172 i od km 1+399 do km 2+239

 

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA –CENA

 

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez :

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „SZAR-BUD”

Szarbia Zwierzyniecka 107

28-530 Skalbmierz

 

                                        Oferta otrzymała łącznie 100  pkt.

 

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

 

 

Oferta Nr 1;  POLDIM Jakubowice Sp. z o. o.

                      32-100 Proszowice Jakubowice 7

                                    81,82 pkt

 

Oferta Nr 2:    CEWAP  Sp. z o. o.

                       Celiny , 26-020 Chmielnik

                                    82,96 pkt
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1953
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2009-05-29 08:02:07
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-05-29 08:07:26
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2009-06-18 09:07:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu