Wersja do druku

Opublikowano: 2009-06-24 09:09:13

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa drogi w miejscowości Złota os. „Barbara” od km 0+000 do km 0+306

Wynik postepowania:

Złota dnia 2009-06-22

                                                                   

GPI-III-3410/16/09

 

 

 

                          ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie  art. 92 ust.1  Prawa zamówień publicznych, Urząd Gminy w Złotej  zawiadamia,    w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi w miejscowości Złota os. „Barbara”

od km 0+000 do km 0+306

 

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA –CENA

 

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez :

 

POLDIM Jakubowice Sp. z o. o.

32-100 Proszowice Jakubowice 7

 

                                        Oferta otrzymała łącznie 100  pkt.

 

Pozostali oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

 

 

Oferta Nr 2;     CEWAP  Sp. z o. o.

                        Celiny , 26-020 Chmielnik

                              97,29 pkt

 

Oferta nr 3.   Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „SZAR-BUD”

                      Szarbia Zwierzyniecka 107

                      28-530 Skalbmierz

                             99,98 pkt.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2245
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2009-05-29 08:08:33
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-05-29 08:14:34
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2009-06-18 09:06:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu