Wersja do druku

Opublikowano: 0000-00-00 00:00:00

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Wójt Gminy Złota ogłasza po raz drugi pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Miernowie

Wynik postepowania:

 

Złota, 2009-07-31

 

 

 

 

 

 

 

Informacja

o wyniku przetargu   

 

Wójt Gminy Złota podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota położonej w Miernowie, gm. Złota.

 

W dniu 31 lipca 2009 r. został przeprowadzony w Urzędzie Gminy Złota  po raz drugi pierwszy ustny  nieograniczony przetarg  na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości składającej się z  działki gruntu nr 387/3 o pow. 2236 m2, położonej w Miernowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr  25338.

         Na przetarg zostały wpłacone 2 wadia. Do  w przetargu zgłosiła się tylko jedna osoba, która  wpłaciła wadium i została dopuszczona do przetargu.

         Cena wywoławcza wymienionej nieruchomości ustalona została w wysokości 17 274,00 zł bez podatku VAT.  W wyniku przetargu osiągnięto najwyższą cenę  w wysokości 17 474,00 zł plus podatek VAT w wysokości 3844,28 zł.

         Nabywcą działki gruntu nr 387/3 o pow. 2236 m2  , położonej w Miernowie została ustalona Pani  Barbara Wojas. 

         Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Złota na okres 7 dni, to jest od dnia 31.07.2009 r. do dnia 08.07.2009 r.

                                                        Wójt Gminy                     
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2164
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2009-06-16 14:18:11
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-06-16 14:18:41
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2009-06-25 14:50:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu