Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 111

Data publikacji:
2010-04-20 08:48:24

Przedmiot: Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Treść przetargu:Lp

Położenie

Nr

działki

Pow. dz.

m2

Nr księgi

wieczystej

Opis

Nieruchom.

Przeznacz.

w p. z. p.

Rodzaj

zabudowy

Cena

wywoław. zł

Wadium1.2.
3.
4.


Złota

1281


Złota

1279Złota

1280Miernów

296/3800800
800
13269


19230
19230
19230
25338Budowlane

budownictwo

mieszkaniowe

woda, światło, kanalizacja, droga

teren upraw rolniczychBrak planu zag.

przestrzen.

Brak planu zagosp. przestrz.
Niezabu-

Dowane

Niezabu-

dowane


23366,00

23836,00
23836,0017588,00

1170,00
1200,00

1200,00
880,00

Ustalone ceny nieruchomości obejmujących działki gruntu 1281, 1279 1 1280 w wyniku przetargu zostaną powiększone o 22 % podatku VAT. Cena działki gruntu nr 296/3 wolna jest od podatku VAT.

Minimalne postąpienie dla działki gruntu nr 1281, nr 1279, i nr 1280 wynosi po 240,00 zł., a dla działki gruntu nr 296/3 wynosi 180 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2010 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Złota (świetlica).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium oraz przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg:

-dowodu wpłaty wadium,

-dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

-w przypadku osób prawnych przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących osobę prawną.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Złota nr 81850900022004400004040007 w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej w dniu 24 maja 2010 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 12 lub telefonicznie pod nr 041356 16 01 wew. 16.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2562
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2010-04-20 08:48:24
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2010-04-20 08:54:53
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2010-05-31 12:59:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu