Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 175

Data publikacji:
2013-02-19 15:22:32

Przedmiot: Wójt Gminy Złota
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Treść przetargu:

Wójt Gminy Złota

ogłasza

drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Złota

 

Nr dz.

położenie

Pow. dz.

ha

Nr księgi

wieczystej

Opis

Nieruchom.

Przeznacz.

w  p. z. p.

Rodzaj

zabudowy

Cena

wywoław. zł

Wadium

 

 

2275/2

Chroberz

 

 

 

 

 

1,8514

 

19438

przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagosp. gminy Złota: Symbol MN 1 teren zabudowy mieszkaniowej i usługi towarzyszące. Droga, światło, woda, kanalizacja.

 

Brak planu zagospodarowania

Przestrzennego

gminy Złota

niezabudo-

wana

 

234770,00

11740, 00

 

 

Ustalona cena działki gruntu ,  w wyniku przetargu zostanie powiększona o 23 % podatku VAT.

Minimalne postąpienie dla działki gruntu  nr  2275/2 wynosi  2350,00 zł.

W przetargu  mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Złota  (świetlica).

                Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu PLN oraz przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg:

                -dowodu wpłaty wadium,

                -dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

                -w przypadku osób prawnych przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących osobę prawną. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium należy wpłacić  na konto Urzędu Gminy Złota nr 81850900022004400004040007 w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej w dniu 4  kwietnia 2013 r.

                Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

                Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

                Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych  z ewidencji geodezyjnej, nie będą okazywane granice nabywanej nieruchomości.

                                                                                                         

                Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 12 lub telefonicznie pod nr 41 356 16 01 wew. 16.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2073
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-02-19 15:22:32
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-02-19 15:22:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu