Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 208

Data publikacji:
2015-12-11 09:26:02

Przedmiot: Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Treść przetargu:

Opis nieruchomości :

1. Nieruchomość położona w Kostrzeszynie składającej się z działki gruntu nr. 349 o pow. 2,02 ha

- cena wywoławcza dzierżawy 500 zł, wysokość wadium 25 zł, minimalne postąpienie wynosi 10 zł,

 

2. Nieruchomość położona w Złotej składającej się z działek gruntu nr. 361/1 o pow. 1,07ha i nr. 358/2 o pow. 0,68 ha, w skład których wchodzi grunt orny o pow. 1,57ha i 0,18 ha teren zadrzewiony.

-cena wywoławcza dzierżawy 700 zł, wysokość wadium 35 zł, minimalne postąpienie wynosi 10 zł,

3. Nieruchomość położona w Nieprowicach składającej się z działek gruntu nr. 424,422,421 o pow.

0,84ha w skład których wchodzi grunt orny o pow. 0,46 ha i zabudowany strażnicą OSP o pow.0,15 ha

Przetargiem objęty jest grunt orny.

-cena wywoławcza dzierżawy 300 zł, wysokość wadium 15 zł, minimalne postąpienie wynosi 10 zł

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg odbędzie się w dniu 11. stycznia 2016 r. o godz 10.00 w budynku Urzędu Gminy Złota (świetlica)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu PLN oraz przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

- w przypadku osób prawnych przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących osobę prawną. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Złota nr  81 850900022004400004040007                                                               w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej w dniu 05 stycznia 2016r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

Dzierżawa  nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej, nie będą okazywane granice nabywanej nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 12 lub telefonicznie pod nr 41 356 16 01 wew. 16.     

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1511
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2015-12-11 09:26:02
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2015-12-11 09:26:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu