Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:ug@gminazlota.pl
Strona www: www.gminazlota.pl

Numer ID: 21

Data publikacji:
2004-08-26 14:49:47

Przedmiot: zakup i dostawa opału

Treść przetargu:
GPI-III-3410/13/04 Złota, 2004-08-26 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa opału 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Złota Złota 109 28-425 Złota ug@gminazlota.pl E-mail 7.30 - 15.30 2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony 3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: osobiście pok. Nr 4 - cena 5 zł. cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 5.00 zł 4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: zakup i dostawa opału w ilościach: 1. Węgiel kamienny 60 t. 2. Miał węglowy 330 t. 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia: wrzesień 2004 - 30 kwiecień 2005 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: cena 100 % 8) Informacja na temat wadium: 1500,00 zł 9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: --------------------------------------------------------------------------- | Nazwa kryterium |Waga | --------------------------------------------------------------------------- |cena |100 | --------------------------------------------------------------------------- 10) miejsce i termin składania ofert: [o] w siedzibie zamawiającego Gmina Złota Złota 109 28-425 Złota pok. Nr 8 [ ] w innym miejscu Nazwa Ulica Kod Miejscowość Pokój nr do dnia 2004-09-14 do godz. 12:00 11) termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 2004-10-14

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3986
Wprowadził do systemu: Grzegorz Gunia, data: 2004-08-26 14:49:47
Opublikował: Grzegorz Gunia, data publikacji: 2004-08-26 14:49:47
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2004-10-07 08:00:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu