Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Sienkiewicza 79
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 41 356 16 01, fax. 41 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 217

Data publikacji:
2016-12-06 08:44:59

Przedmiot: Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Treść przetargu:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Złotej, oznaczona w ewidencji gruntów wsi Złota, jako działka nr 1281 o powierzchni 800 m2 , dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie założona jest księga wieczysta Kw  KI1P/00019230/8. Obecnie nieruchomość nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

                - cena wywoławcza – 25350,00 zł.

                - wadium – 2500,00 zł.

                - minimalne postąpienie – 300,00 zł.

Ustalona cena nieruchomości w wyniku przetargu zostanie powiększona o podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2017 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Złota  (świetlica).

Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium  oraz przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg:

 - dowodu wpłaty wadium,

 - dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

- w przypadku osób prawnych przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru sadowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących osobę prawną.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Złota nr 81850900022004400004040007 w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej w dniu 07 stycznia 2017 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 12 lub telefonicznie pod  nr 041356 16 01 wew. 16.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1292
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2016-12-06 08:44:59
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2016-12-06 08:45:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu