Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:ug@gminazlota.pl
Strona www: www.gminazlota.pl

Numer ID: 22

Data publikacji:
2004-12-01 11:02:19

Przedmiot: Zakup samochodu osobowego

Treść przetargu:
Gmina Złota Złota 109 28-425 Złota ogłasza przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Złota, Złota 109, 28-425 Złota pok. nr 9 w godz. od 7.30 do 15.30. 2. Przedmiotem zamówienia jest samochód osobowy przeznaczony do użytku służbowego . Minimalne parametry i wyposażenie samochodu szczegółowo określa SIWZ 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych 4. Termin wykonania zamówienia : 30-12-2004 5. O udzielenie przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 i nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 6. Wpłacenie wadium nie jest wymagane 7. Kryteria oceny ofert; CENA 100 % 8. Termin składania ofert 17-12-2004 r. o godz. 9 .00 Oferty należy składać w zamknietych kopertach w Urzędzie Gminy Złota, Złota 109, 28-425 Złota , pok. nr 8 i oznaczonych "oferta na dostawę samochodu osobowego" Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17-12-2004 r. o godz. 9.10 w siedzibie zamawiającego pok. nr 2 ( świetlica) 9. Termin związania ofertą - 30 dni od daty otwarcia ofert

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 4146
Wprowadził do systemu: Włodzimierz Osiecki, data: 2004-12-01 11:02:19
Opublikował: Włodzimierz Osiecki, data publikacji: 2004-12-01 11:02:19
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2005-01-05 10:04:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu