Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Sienkiewicza 79
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 41 356 16 01, fax. 41 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 221

Data publikacji:
2017-02-27 13:49:25

Przedmiot: Wójt Gminy Złota ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Treść przetargu:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Złotej, oznaczona w ewidencji gruntów wsi Złota, jako działka nr 1281 o powierzchni 0,08 ha   przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie założona jest księga wieczysta Kw  KI1P/00019230

- cena wywoławcza – 16 000,00 zł.

- wadium – 1 600,00 zł.

Ustalona cena nieruchomości w wyniku przetargu zostanie powiększona o podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Złota  (świetlica).

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 10 stycznia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.

Drugi przetarg odbył się w dniu 21 lutego 2017 r. również zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.

            Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium  oraz przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg:

            - dowodu wpłaty wadium,

            - dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

            - w przypadku osób prawnych przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru sadowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących osobę prawną.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Złota nr 81850900022004400004040007  w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2017 r.

            Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

            Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży.

Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

Nieruchomość sprzedawana w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie  granic na koszt i staraniem nabywcy.

            Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 12 lub telefonicznie pod  nr 041356 16 01 wew. 16.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1250
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2017-02-27 13:49:25
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2017-02-27 13:49:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu