Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Sienkiewicza 79
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 41 356 16 01, fax. 41 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 225

Data publikacji:
2017-10-26 13:35:52

Przedmiot: Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Treść przetargu:

przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa zabudowana szopo garażem położona w Stawiszycach, oznaczona w ewidencji gruntów wsi Stawiszyce, jako działka nr 365/3 o powierzchni 0,22 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie założona jest księga wieczysta KW  KI1P/00020699/3.

         - cena wywoławcza –300,00 zł.

         - wadium – 30,00 zł.

         - minimalne postąpienie – 10,00 zł.

Do ceny raty dzierżawnej uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Złota  (świetlica).

         Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium  oraz przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg:

         - dowodu wpłaty wadium,

         - dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

         - w przypadku osób prawnych przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru sadowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących osobę prawną.

Osoba, która wygra przetarg na w/w nieruchomości i podpisze umowę dzierżawy jest zobowiązana do użytkowania jej zgodnie z przeznaczeniem i do utrzymania na niej ładu i porządku zgodnie z warunkami umowy.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Złota nr 81850900022004400004040007 w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej w dniu 23 listopada 2017 r.

         Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet raty za dzierżawę, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

         Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 12 lub telefonicznie pod  nr 041356 16 01 wew. 16.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 909
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2017-10-26 13:35:52
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2017-10-26 13:36:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu