Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Sienkiewicza 79
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 41 356 16 01, fax. 41 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 232

Data publikacji:
2018-05-28 12:07:05

Przedmiot: Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota.

Treść przetargu:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Nieprowicach, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków  jako łąki i pastwiska trwałe stanowiących działki  nr 673 o pow. 0,1000 ha, 689/1 o pow. 0,3600 ha, 739/1 o pow. 0,3300 ha, 739/2 o pow. 0,2800 ha, 814/3 o pow. 0,3700 ha i 816/2 o pow. 1,3900 ha dla których   w Sądzie Rejonowym w Pińczowie założona jest księga wieczysta Kw  KI1P/00019232/2

            - cena wywoławcza –280,00 zł.

            - wadium – 30,00 zł.

            - minimalne postąpienie – 20,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 lipca 2018 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy Złota  (świetlica).

            Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium  oraz przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg:

            - dowodu wpłaty wadium,

            - dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

          - w przypadku osób prawnych przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru sadowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących osobę prawną.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Złota nr 81850900022004400004040007 w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej w dniu 29 czerwca 2018 r.

          Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet raty za dzierżawę, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

            Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Dodatkowych informacji można uzyskać  w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 12 lub telefonicznie pod  nr 041356 16 01 wew. 16.                                                                                              

  

(-) Wójt Gminy Złota

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 480
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2018-05-28 12:07:05
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2018-05-28 12:07:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu