Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Sienkiewicza 79
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 41 356 16 01, fax. 41 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 237

Data publikacji:
2018-08-30 11:26:37

Przedmiot: Wójt Gminy Złota
ogłasza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota

Treść przetargu:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów wsi Pełczyska, jako działka nr 330/1 o powierzchni 0,09 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie założona jest księga wieczysta Kw  KI1P/00018628/8.

            - cena wywoławcza – 3540,00 zł.

            - wadium – 360,00 zł.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23 kwietnia 2018  r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie przystąpił do przetargu.

Drugi przetarg przeprowadzony w dniu 3 lipca 2018 roku również zakończył się wynikiem negatywnym- nikt nie przystąpił do przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 października 2018 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Złota  (świetlica).

            Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium  oraz przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg:

            - dowodu wpłaty wadium,

            - dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

            - w przypadku osób prawnych przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru sadowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących osobę prawną.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Złota nr 81 8509 0002 2004 4000 0404 0007 w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej w dniu 1 października 2018 r.

            Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

            Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca. Wznowienie i okazanie  granic na koszt i staraniem nabywcy.

            Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 12 lub telefonicznie pod  nr 041356 16 01 wew. 16.

(-) Wójt Gminy Złota

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 412
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2018-08-30 11:26:37
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2018-08-30 11:26:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu