Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Sienkiewicza 79
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 41 356 16 01, fax. 41 356 16 48
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 251

Data publikacji:
2021-02-02 12:45:55

Przedmiot: Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.


ODWOŁANIE PRZETARGU

Treść przetargu:

Wójt Gminy Złota

ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Złota

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 816/4 o pow. 1,1275 ha , położonej w Nieprowicach, stanowiącej pastwiska stałe klasy czwartej, dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie założona jest księga wieczysta  KI1P/00019232/2.

            - cena wywoławcza – 23 500,00 zł.

            - wadium – 2400,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2021 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Złota  (świetlica).

            Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium  oraz przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg:

            - dowodu wpłaty wadium,

            - dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

            - w przypadku osób prawnych przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru sadowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących osobę prawną.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Złota nr 81 8509 0002 2004 4000 0404 0007  w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej  w dniu 26 lutego 2021 r.

            Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

            Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca. Wznowienie i okazanie  granic na koszt i staraniem nabywcy.

            Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 12 lub telefonicznie pod  nr 041356 16 01 wew. 16.

(-) Wójt Gminy Złota

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 524
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2021-02-02 12:45:55
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2021-02-02 12:46:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu