Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:ug@gminazlota.pl
Strona www: www.gminazlota.pl

Numer ID: 26

Data publikacji:
2005-03-16 14:07:28

Przedmiot: Kompleksowy nadzór inwestorski w trakcie realizacji inwestycji pod nazwą " Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w 5 wsiach Gminy Złota pomiędzy Złotą a Rudawą" obejmujący roboty przy budowie oczyszczalni ścieków.

Opis:
Kompleksowy nadzór inwestorski w trakcie realizacji inwestycji pod nazwą " Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w 5 wsiach Gminy Złota pomiędzy Złotą a Rudawą" obejmujący roboty przy budowie oczyszczalni ścieków:
1. Archtektoniczne
2. Konstrukcyjne
3. Elektryczne
4. Technologiczne
5. Drogowe

Zakres:
usługi

Rodzaj:
nieograniczony pisemny

Podstawa prawna:
Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r.

Data składania:
2005-04-04

Godzina składania:
9:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Złota pok Nr 8

Data otwarcia:
2005-04-04

Godzina otwarcia:
9:15

Miejsce otwarcia:
Urząd Gminy Złota pok nr 2 ( świetlica)

Realizacja:
od: 2005-04-05 do: 2006-02-01

Specyfikacja:
Dostępna w Urzędzie Gminy Złota pok. Nr 9

Kryteria:
Cena 100 %

Wymagania:
Spełnienie wymagań zawartych w pkt. 4 i 5 SIWZ

Kontakt:
Jarosław Nowak - kierownik referatu tel. 3561601

Wadium:
200,00 zł
forma wpłaty: Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
bank: BS Pińczów O/Złota
nr konta: 49850910120000000004040010
termin wpłaty: 2005-04-04, godz. 9:00

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3829
Wprowadził do systemu: Włodzimierz Osiecki, data: 2005-03-16 14:07:28
Opublikował: Włodzimierz Osiecki, data publikacji: 2005-03-16 14:07:28
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2005-04-06 08:34:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu