Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:ug@gminazlota.pl
Strona www: www.gminazlota.pl

Numer ID: 32

Data publikacji:
2005-07-29 10:52:33

Przedmiot: Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych w miejscowości Złota cz.1

Opis:
Budowa oświetlenia boiska sportowego -lamp 9 szt.
Remont "Kuźni";
Modernizacjai i rozbudowa biblioteki w Złotej
Remont placów i chodników;
Budowa ogrodzenia terenu biblioteki.

Zakres:
budowy

Rodzaj:
nieograniczony pisemny

Podstawa prawna:
Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r.

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Zarejestrowano w BZP pod nr 86829/2005

Data składania:
2005-09-29

Godzina składania:
10:30

Miejsce składania:
Urząd Gminy Złota; Złota 109 ,pok nr 8 ( sekretariat)

Uwagi:
Oferta winna być oznakowana w sposób przedstawiony w SIWZ
pkt XIV

Data otwarcia:
2005-09-29

Godzina otwarcia:
11:00

Miejsce otwarcia:
Urząd Gminy Złota; Złota 109 ;28-425 Złota ; pok. nr 2 (świetlica)

Realizacja:
od: 2005-10-10 do: 2005-12-31
uwagi: Budowa oświetlenia boiska sportowego; Remont"Kuźni" ; Modernizacja bib lioteki.

Realizacja II:
od: 2006-01-01 do: 2006-11-30
uwagi: Rozbudowa biblioteki; Remont placów i chodników;Budowa ogrodzenia terenu biblioteki

Specyfikacja:
Dostępna w siedzibie zamawiającego w cenie 400,00 zł lub za zaliczeniem pocztowym.

Kryteria:
cena -100%

Wymagania:
Określone w SIWZ -pkt VIII i IX

Kontakt:
Jarosław Nowak -tel (041)3561633

Wadium:
10.000,00 zł
forma wpłaty: Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
bank: BS Pińczów o/Złota
nr konta: 95850910120000000004040010
termin wpłaty: 2005-09-29, godz. 10:30
uwagi: Do w/w godziny wpłata wnina znajdować się na koncie zamawiajacego

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3672
Wprowadził do systemu: Włodzimierz Osiecki, data: 2005-07-29 10:52:33
Opublikował: Włodzimierz Osiecki, data publikacji: 2005-07-29 10:52:33
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2005-10-14 11:44:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu