Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:ug@gminazlota.pl
Strona www: www.gminazlota.pl

Numer ID: 33

Data publikacji:
2005-09-23 09:59:09

Przedmiot: Urząd Gminy w Złotej ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i sukcesywną dostawę opału

Treść przetargu:

Złota dnia 23.09.2005 r

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy w Złotej ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i sukcesywną dostawę opału w okresie od października 2005 r. do kwietnia 2006 r. dla szkół podstawowych, przedszkola samorządowego i Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z gminy Złota w ilości:

- Węgiel kamienny 60t

- Miał węglowy 330t

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Złotej w dniu 12.10.2005 r. o godzinie 1000

Wadium w kwocie 1 500 zł należy wpłacić w kasie do dnia 12.10.2005r. do godziny 900 lub na konto BS Pińczów O/Złota nr.70850910120000000000130002.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Złotej do godziny 900 do dnia 12.10.2005 r .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać za odpłatnością 5 zł.

Bliższe informacje – biuro GZEAS i PS Złota tel. (041) 3561633 wew. 22 lub 20 Złota.

Data składania:
2005-10-12

Godzina składania:
9:00

Miejsce składania:
Sekretariat U.G Złota pok. Nr 8

Data otwarcia:
2005-10-12

Godzina otwarcia:
10:00

Miejsce otwarcia:
UG Złota p[ok. Nr 2 świetlica

Specyfikacja:
odpłatność 5 zł.

Kryteria:
Cena - 100 %

Wymagania:
zgodnie ze SIWZ

Kontakt:
Alicja Jaworska

Wadium:
1500 zł
forma wpłaty: Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 4589
Wprowadził do systemu: Rafał Czapla, data: 2005-09-23 09:59:09
Opublikował: Rafał Czapla, data publikacji: 2005-09-23 09:59:09
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2005-10-14 11:53:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu