Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Złota

Adres:
Złota 109
28-425 Złota

Kontakt:
tel. 041 356 16 01, fax. 041 356 16 48
E-mail:ug@gminazlota.pl
Strona www: www.gminazlota.pl

Numer ID: 35

Data publikacji:
2006-03-07 09:05:11

Przedmiot: Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej

Treść przetargu:

GMINA ZŁOTA

ZŁOTA  109
28-425 ZŁOTA
 tel.    041 356-16-33 
fax.   041 356-16-48    
NIP  6621750002 

Ogłasza  przetarg  nieograniczony na „ Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Stawiszyce,Miernów,Probołowice, Pełczyska ,Kostrzeszyn, Wojsławice  i Żurawniki.”

Termin realizacji robót do 2007.03.31 .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Złota,  Złota 109  , 28-425 Złota  pok. Nr 9  lub za zaliczeniem pocztowym. Cena  formularza  wynosi  - 50,00 zł /brutto/ .

Wadium w wysokości 3000,00 zł należy wpłacić do dnia 2006.04.06 do godz. 1200 w sposób

określony w specyfikacji.

Miejsce  i  termin  składania  ofert :

Urząd Gminy Złota ,  Złota 109   28-425 Złota    pok. Nr 8

w  terminie  do  dnia  06.04.2006 r. do godz.1200

Termin  i  miejsce   otwarcia  ofert :

Urząd Gminy Złota,  Złota 109    28-425 Złota

pok. Nr 2 ( świetlica)  2006.04.06 godz. 1215

W  przetargu  mogą  wziąć  udział  oferenci  spełniające wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie:   cena  -100%

Pracownikami  uprawnionymi  do  kontaktu  z  oferentami  są :

-         Włodzimierz Osiecki    w godz. 800 – 1500  tel. 041356-16-33  w. 19

-         Jarosław Nowak            w godz. 800 – 1500  tel. 041356-16-33  w. 19 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 5197
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2006-03-07 09:05:11
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2006-03-07 09:05:11
Ostatnia zmiana: Włodzimierz Osiecki, data: 2006-06-07 14:32:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu