Wersja do druku

Zamawiający:

Adres:


Kontakt:
tel. , fax.
E-mail:
Strona www: www.gminazlota.pl

Numer ID: 89

Data publikacji:
2009-05-11 08:50:43

Przedmiot: Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

Treść przetargu:

Wójt Gminy Złota

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Złota

 

Nr dz.

położenie

Pow. dz.

m kw

Nr księgi

wieczystej

Opis

Nieruchom.

Przeznacz.

w  p. z. p.

Rodzaj

zabudowy

Cena

wywoław. zł

Wadium

 

 

 

1281

Złota

 

 

 

 

 

 

800

 

 

19230

Budowlana.

Pod budownictwo

mieszkaniowe

droga, woda, światło,

kanalizacja

 

Brak planu zagospodarowania

Przestrzennego

gminy Złota

 

niezabudo-

wana

 

 

23336,00

Plus

Podatek

VAT 22%

 

1170,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2009 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Złota  (świetlica).

                Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Złota nr 81850900022004400004040007 w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej w dniu 12 czerwca 2009 r.

                Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

                Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

                Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 12 lub telefonicznie pod nr 041356 16 01 wew. 16.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2021
Wprowadził do systemu: Paweł Bochniak, data: 2009-05-11 08:50:43
Opublikował: Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-05-11 08:50:43
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2009-06-18 09:08:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu